Wat is financiële planning?

Over financiële planning horen we steeds meer, het is een begrip aan het worden. Een definitie van financiële planning is niet te geven, maar het betreft in hoofdlijnen het inventariseren en analyseren van uw huidige en het plannen van uw toekomstige financiële situatie. In de inventarisatie worden tevens uw wensen en doelstellingen voor de korte en lange termijn geformuleerd. In de planning wordt samen met u gekeken wat nodig is om deze (financiële) doelen te bereiken.

Binnen een financiële planning wordt gekeken naar een aantal deelgebieden, zoals inkomensplanning, vermogensplanning en estate- of nalatenschapplanning. Bij een inkomensplanning wordt gekeken naar bijvoorbeeld uw pensioen, eerder stoppen met werken, overlijden van u of uw partner, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Bij een vermogensplanning wordt gekeken wat voor u de mogelijkheden zijn om vermogen te genereren of uit te bouwen, door bijvoorbeeld sparen of beleggen. Er wordt inzichtelijk gemaakt wanneer u inkomens- pieken en dalen kunt verwachten en hoe uw vermogen daarbij ingezet kan worden, dit in relatie met uw uitgavenpatroon. Wat is uw besteedbaar inkomen en wat zou u nog willen ondernemen? Een slimme vermogensplanning stelt u mede in staat uw doelen te bereiken en uw wensen te verwezenlijken. 

Bij een nalatenschapplanning of estateplanning wordt gekeken naar de juridische en fiscale mogelijkheden om vermogen over te dragen aan een volgende generatie. Aan de hand van de situatie van u en uw partner wordt gekeken welke mogelijkheden er daarin voor u zijn. Bij een slimme nalatenschapplanning kunnen aanzienlijke fiscale voordelen worden gerealiseerd.

Kortom, een financiële planning geeft inzicht in de huidige situatie en de mogelijkheden nu en op termijn. Hierdoor ontstaat duidelijkheid, financiële rust en zekerheid. Een financiële planning laat uw gehele financiële situatie zien, zoals verwaarloosde financiële zaken en overlappingen van risico-afdekkingen. Door financiële planning worden uw financiën weer ingericht op uw huidige wensen en doelstellingen.